Ajalooline Academia Pernaviensis on osa Tartu Ülikooli ajaloopärandist – Põhjasõja eel Tartust Pärnusse kolitud ülikool asutati siin 28. augustil 1699. Academia Pernaviensis tegutses Pärnus 11 aastat, kuni 1710, mil Liivi- ja Eestimaa Vene impeeriumi koosseisu läksid ning ülikool suleti. Pärnus kannab seda ajaloopärandit tänaseni Akadeemia tänav, kus õppehoone asus. MTÜ Academia Pernaviensis on asutatud selle esimesel mõttekojal 28. augustil 2019, 320 aastat pärast ajaloolise ülikooli loomist. 

Pärnust on pärit mitmeid silmapaistvaid teadlasi, kultuuri- ja haridustegelasi, aga sellest teatakse üldiselt vähe. Academia Pernaviensis on loodud eesmärgiga soodustada Pärnus akadeemilist suhtluskeskkonda, ühendada siit pärit ja Pärnuga seotud haritlasi, rikastada ühistegevustega linna haridus- ja kultuurielu ning toetada noorte osalust Pärnu akadeemilise pärandi edasikandmisel. Academia Pernaviensise kogukonda kuulub üle 300 inimese, kelle seas leidub nii teadlasi, ajakirjanike, oma ala juhtivaid eksperte, ministreid, õppejõude, õpetajaid, ministreid kui ka aktiivseid noori.