Teadmised ja tarkus ehk esimese hooaja kokkuvõte

Lubage esitleda: kokku toimus Academia Pernaviensise esimses hooaja jooksul kuus virgestavat mõttekoda. Meie kogukond kasvas ligi 300 inimeseni. Kuulajaskond suurenes veebiseminaride toel üle-eestiliseks ning hõlmas huvirühmi ettevõtjatest riigiametnikeni. Me õnnestusime. Aitähh teile. Siin on ülevaade, kelle teadmised ja tarkused olid teejuhiks:

  • 1. mõttekoda 28.08.2019: Academia Pernaviensise 320. aastapäeva tähistamine ja mõttekoja asutamine.
  • 2. mõttekoda 12.12.2019: keeleteadlane ja akadeemik Karl Pajusalu teemal „Eesti keele aeg ja ruum: karid, proovikivid ja väljavaated” ning Pärnuga seotud teadlased. Rein Veidemanni „Kui sõna on su saatus” raamatuesitlus.
  • 3. mõttekoda 20.02.2020: kommunikatsiooniekspert Raul Rebane „Millega eristub Pärnu?“ https://parnu.postimees.ee/6912954/parim-reklaam-on-kodukandi-ule-uhke-inimene
  • 4. mõttekoda 23.04.2020: majandusteadlane Raul Eamets „Tuleviku oskused ja tuleviku haridus“
  • 5. mõttekoda 13.05.2020: informaatikateadlane Dan Bogdanov „Põhiõigused ja tehnoloogia nende kaitsel“
  • 6. mõttekoda 5.06.2020: majandusteadlane ja akadeemik Urmas Varblane „COVIDi-järgne majandus“

Kena suve ja kohtumiseni septembris!

Akadeemik Urmas Varblase arutelu kriisijärgsest majandusest

Academia loengutesarja esimese hooaja lõpetasime päevakajalisel teemal: kuidas edasi majanduses nende teadmiste ja kogemustega, mis digikevad meile pakkus.

Professor Varblane tutvustas viimaseid üleilmseid majandusanalüüse, mille taustal võib hinnata, kas COVID-19 viirus oli majanduskriisi põhjustaja või selle loomupärase jahenemise kiirendaja. Samuti vaadeldi, milliseid suundumisi võib prognoosida täna ning maailmamajanduse eelmisi kriisiperioode analüüsides.

Uurisime, millised on Eesti valikud ja võimalused? Loengu audioülekannet saab kuulata:

https://panopto.ut.ee/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=9cf31904-1780-4674-b13f-abdb0089ddbe

320 aastat hiljem

Academia Pernaviensise (1699 – 1710) tegevuse algusest möödus 28. augustil 2019.a. 320 aastat. Innustatuna selle ajaloolise sündmuse tähistamisest koondus rühm akadeemilise taustaga ja teisi vaimuärksaid inimesi mõttekotta vastasutatud MTÜ Academia Pernaviensise nime all. Neid ühendab Pärnu või Pärnu maakondlik päritolu, tänane elupaik, seotus linna või maakonna ajaloo ning kultuurielu uurimise, kajastamise, Pärnus uute põlvkondade õpetamise või ettevõtlusega. Need on inimesed, kellele läheb korda Pärnu asend Eesti mõttekultuurilisel maastikul.
Seda mõttekoda omakorda võib võtta Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži kui sümboolselt Academia Pernaviensise järglase ühiskondlik-kultuurilise täiendina. Edaspidi hakkabki kolledž võimaldama oma ruume mõttekoja kogunemisteks, millest esimene on täna, 28. augustil 2019 ka aset leidnud.
Mõttekoja kogunemiste kõrval, mille sünergiast tulenevad ideed ja ettepanekud võivad kasu tuua linnale tervikuna ning Pärnu intellektuaalsele kuvandile, tahab Academia Pernaviensis näha Pärnutki temaatiliste konverentside ja täiendõppe kohana, algatades selleks projekte ning kaasates akadeemilist võimekust. Nii mõnigi suundatähistav dokument või tegevuskava Eestis ja miks mitte kaugemalegi ulatuvalt võiks kanda nime „Pärnu algatus“. Niisama tähtsaks peab Academia Pernaviensis loenguid Pärnu koolides, keskraamatukogus, muuseumides, kolledžis endas, võttes vahendaja rolli loengupidajate ning tellijate vahel.
Kõige selle, aga ka lisanduvate ideede teostamisel ühendasid Pärnu Kolledži ja MTÜ Academia Pernaviensis ühise hea tahte, mille kinnitasid ka allkirjadega.